Η αρθροπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των κατεστραμμένων επιφανειών της άρθρωσης με ειδική πρόθεση. Αποκαθιστά τη λειτουργικότητα της άρθρωσης και απαλλάσει τον ασθενή από τον πόνο, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στις φυσιολογικές καθημερινές του δραστηριότητες και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Η πιο νέα και αποτελεσματική μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής είναι η Ελάχιστα Επεμβατική-M.I.S (Minimal Invasive Surgery), που προσφέρει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από τις παραδοσιακές μεθόδους σε πολύ μικρότερο χρόνο.

Οι τομές είναι πολύ μικρότερες συγκριτικά με την κλασική αρθροπλαστική, με αποτέλεσμα να μην τραυματίζονται καθόλου τα ανατομικά στοιχεία της περιοχής της άρθρωσης και να ελαχιστοποιείται η απώλεια αίματος. Ο ασθενής βιώνει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, ανακτά άμεσα την κινητικότητα της άρθρωσης κι επιστρέφει στις δραστηριότητες του γρηγορότερα. 

Η πρόθεση αντικατάστασης της αρθρικής επιφάνειας αποτελείται από ειδικά κράματα τιτανίου και ατσαλιού καθώς και  από ένα πλαστικό (πολυαιθυλένιο) που παρεμβάλλεται,  υλικά πολύ ανθεκτικά, με μακρά διάρκεια ζωής  και απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό. Τα τμήματα αυτής της τεχνητής άρθρωσης προσομοιάζουν στη φυσιολογική άρθρωση.

Ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, μόλις περάσει η επήρεια την αναισθησίας, και να επιστρέψει στο σπίτι του,  μετά από 1 ημέρα στην αρθροπλαστική του ώμου και συνήθως, μετά από 1-2 ημέρες στην αρθροπλαστική του ισχίου ή του γόνατος ανάλογα με την κλινική του κατάσταση και το ιστορικό του.

 Πλεονεκτήματα της Αρθροπλαστικής M.I.S

  • Αποφυγή τραυματισμού των μυών
  • Μικρότερες τομές και αποφυγή μετεγχειρητικών ουλών
  • Μειωμένος χρόνος νοσηλείας
  • Μικρότερη απώλεια αίματος-μικρότερη ανάγκη μεταγγίσεων
  • Άμεση κινητοποίηση μετά την επέμβαση
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχύτερη αποκατάσταση και γρηγορότερη επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τεχνικές Αρθροπλαστικής M.I.S

Διάφορες είναι οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας οι οποίες σε συνδυασμό με χρήση πρωτοκόλλων ταχείας αποκατάστασης (fast track) προσφέρουν καλύτερο και γρηγορότερο αποτέλεσμα από τις παραδοσιακές τεχνικές.

Για την αρθροπλαστική του ισχίου, οι πιο συνήθεις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας  είναι η κλασική, η ΑMIS, η ALMIS και η mini posterior αλλά και άλλες, οι οποίες κυρίως διαφοροποιούνται στο σημείο προσπέλασης (πρόσθιες, προσθιοπλάγιες ή οπίσθιες προσπελάσεις). 

Στο γόνατο, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και η εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική, μια αρθροπλαστική που σχεδιάζεται σύμφωνα με την μοναδική ανατομία του κάθε ασθενούς (ειδικά κατασκευασμένοι μηριαίοι και κνημιαίοι οδηγοί). Επίσης, σε νεότερους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα στο ένα μόνο τμήμα του γόνατος εφαρμόζεται η μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική όπου αντικαθίσταται μόνο το κατεστραμμένο τμήμα με ένα τεχνητό εμφύτευμα/πρόθεση ενώ οι οι υγιείς χόνδρινες επιφάνειες του υπόλοιπου γόνατος παραμένουν ως έχουν.

Στον ώμοεκτός από την κλασική αρθροπλαστική, εφαρμόζεται και η πλέον σύγχρονη ανάστροφη (reverseολική αρθροπλαστική, που ενδείκνυται για  ασθενείς με ιδιαίτερα επιβαρυμένους ώμους όπου η αρθρίτιδα συνοδεύεται από μη διορθώσιμη ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου (αρθροπάθεια στροφικού πετάλου-rotator cuff arthropathy) καθώς επίσης και σε κάποιες μορφές καταγμάτων.

Ρομποτικά υποβοηθούμενη Αρθροπλαστική με το σύστημα ΜΑΚΟ

Με το σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ΜΑΚΟ μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις μερικής ή ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με μεγάλη ακρίβεια και με αποτέλεσμα που να προσομοιάζει απόλυτα στο ανθρώπινο γόνατο ή ισχίο.