Στη Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές που τυγχάνουν διεθνής επιστημονικής αναγνώρισης. To Σεπτέμβριο του 2019, από Ομάδα της Κλινικής στην οποία συμμετείχα, δημοσιεύτηκε νέα, πρωτότυπη αρθροσκοπική τεχνική για την αντιμετώπιση των καταγμάτων του προσθίου κάτω χείλους της ωμογλήνης στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό/portal Arthroscopy Techniques της Αρθροσκοπικής Εταιρείας Βορείου Αμερικής.

Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική είναι λιγότερο επεμβατική και προσφέρει κυρίως, ταχύτερη αποκατάσταση και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δημοσίευση και να παρακολουθήσετε σχετικό video παρουσίασης των βημάτων της τεχνικής στο: https://www.arthroscopytechniques.org/article/S2212-6287(19)30116-1/fulltext