Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία εφαρμόζεται για την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων βλαβών στην περιοχή της άρθρωσης του ώμου. Πρόκειται για μία σύγχρονη τεχνική που επιτρέπει να δούμε στο εσωτερικό της άρθρωσης, να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε τα όποια προβλήματα, χωρίς νοσηλεία του ασθενούς.

Ο ώμος είναι μία άρθρωση που εκτελεί κινήσεις σε πολλαπλά επίπεδα και γι’ αυτό, είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε τραυματισμούς.

Παλαιότερα, η μόνη θεραπευτική επιλογή ήταν το ανοιχτό χειρουργείο με όλα τα σχετικά συνακόλουθα προβλήματα όπως μεγάλος τραυματισμός της άρθρωσης, πολυήμερη νοσηλεία του ασθενούς και ακινητοποίηση του ώμου με πόνο για πολλές εβδομάδες.

Σήμερα, η πρωτοποριακή μέθοδος της αρθροσκόπησης έρχεται να λύσει τα παραπάνω προβλήματα και πρέπει να διενεργείται μόνο από εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

Αρθροσκόπηση  Ώμου / Ενδείξεις

Η αρθροσκόπηση ώμου πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση κυρίως των εξής παθήσεων:

 • Αρχόμενη αρθρίτιδα
 • Βλάβες, κακώσεις του αρθρικού χόνδρου
 • Δυσκαμψία ώμου (Παγωμένος Ώμος)
 • Επιλεγμένα κατάγματα
 • Εμμένουσα ασβεστοποιός τενοντίτιδα
 • Ρήξη του τενοντίου πετάλου
 • Ρήξη του επιχειλίου χόνδρου και συνδέσμων του ώμου σε εξαρθρήματα ή οξεία και χρόνια αστάθεια
 • Παθήσεις του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός
 • Παθήσεις του αρθρικού υμένα
 • Πίεση υπερπλάτιου νεύρου
 • Σύνδρομο πρόσκρουσης
 • Ύπαρξη ελεύθερων ενδοαρθρικών σωμάτων

Αρθροσκόπηση Ώμου / Περιγραφή 

Ο oρθοπαιδικός χειρουργός εισάγει στην άρθρωση του ώμου μέσω μικρών οπών (περίπου 3-5 χιλιοστών) το αρθροσκόπιο, το οποίο φέρει μια μικροσκοπική κάμερα με ισχυρό φωτισμό και συνδέεται με μία ειδική οθόνη,  όπου προβάλλεται σε μεγέθυνση εξαιρετικά καθαρή και έγχρωμη εικόνα.

Δίνεται έτσι στο χειρουργό η δυνατότητα:

 • να εξετάσει προσεκτικά το εσωτερικό της άρθρωσης (του ώμου) και να διαγνώσει με μεγάλη ακρίβεια τις όποιες βλάβες, ακόμα και τις πολύ μικρές, και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία της άρθρωσης
 • να επιδιορθώσει τις ενδαρθρικές και περιαρθρικές βλάβες με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων, πολύ λεπτών εργαλείων και εμφυτεύσιμων αδρανών υλικών, όπως ράμματα και άγκυρες. Ενδεικτικά, μπορεί να προχωρήσει σε  αποκατάσταση τενόντων που έχουν υποστεί ρήξη, σε λύση συμφύσεων, σε επιδιόρθωση βλαβών που έχουν προέλθει από εξάρθρημα (π.χ. αποκατάσταση του επιχείλιου χόνδρου).

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αρθροσκόπηση ώμου διαρκεί περίπου μία ώρα. Πραγματοποιείται με συνδυασμό περιοχικής και ελαφριάς γενικής αναισθησίας ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς και ο ασθενής επιστρέφει την ίδια ημέρα σπίτι του.

Πλεονεκτήματα

 • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
 • Ελάχιστα τραυματική μέθοδος
 • Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια
 • Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη θεραπευτική αποκατάσταση
 • Σημαντικά μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των πολύ μικρών τομών (όχι ουλές ή δυσμορφίες στο δέρμα). Επιπλέον, τα όποια σημάδια πρακτικά εξαφανίζονται μετά από μερικούς μήνες
 • Δε χρειάζεται νοσηλεία

Αρθροσκοπικές τεχνικές

Διαφορετικές, εξελιγμένες  αρθροσκοπικές τεχνικές εφαρμόζονται ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της βλάβης.

Στις απλές βλάβες, γίνεται άμεση επιδιόρθωσή τους (συρραφή) ενώ στις βαρύτερες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η άμεση επιδιόρθωση, εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε μαζικές μη επιδιορθώσιμες  ρήξεις του τενοντίου πετάλου,  μπορεί ανά περίπτωση να γίνει ανακατασκευή του άνω αρθρικού θυλάκου με χρήση μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή ή  να γίνουν τενοντομεταφορές για την υποκατάσταση της λειτουργίας κάποιου μυός. Σε υποτροπιάζοντα εξαρθρήματα και περιπτώσεις με μεγάλα οστικά ελλείμματα της άρθρωσης του ώμου, πραγματοποιείται αρθροσκοπικά  τοποθέτηση οστικού αυτομοσχεύματος (bone block) από το  λαγόνιο οστό ή μετάθεση της κορακοειδούς απόφυσης (Latarjet).

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Μετά το χειρουργείο προτείνεται συνήθως η χρήση ειδικής ανάρτησης ώμου για τις πρώτες ημέρες η οποία επιτρέπει να γίνεται χρήση του χεριού για τις καθημερινές βασικές λειτουργίες. Μετεγχειρητικά συνήθως δεν υπάρχει ιδιαίτερος πόνος και χορηγούνται προληπτικά για τις πρώτες ημέρες απλά παυσίπονα από το στόμα.

Ο ασθενής μετά την επέμβαση θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από τον ιατρό για τον έλεγχο της προόδου επούλωσης των τραυμάτων αλλά και για να του δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για κινητοποίηση. Τα ράμματα αφαιρούνται συνήθως ύστερα από 8-10 ημέρες.

Απαραίτητο για την πετυχημένη μετεγχειρητική αποκατάσταση θεωρείται ο ασθενής να ακολουθήσει στη συνέχεια ειδικό πρόγραμμα φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Φυσικοθεραπεία

Απαραίτητη είναι η φυσικοθεραπεία για την αποκατάσταση του ασθενούς, κυρίως με την μορφή ασκήσεων τις οποίες ο ασθενής μπορεί να πραγματοποιεί και μόνος του στο σπίτι υπό την καθοδήγηση πάντα του φυσικοθεραπευτή ή του ιατρού. Το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας εξατομικεύεται ανάλογα με το είδος και την έκταση της βλάβης που επιδιορθώνεται με την αρθροσκόπηση.