Στο 2nd Athens Shoulder Course που διοργανώθηκε από τη Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με την Ιταλική Αρθροσκοπική Εταιρεία παρουσιάστηκαν οι πιο σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι σχετικά με τη χειρουργική του ώμου ενώ όλοι οι συμμετέχοντες, Έλληνες και ξένοι ορθοπαιδικοί, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και προβληματισμούς.

Είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και επιπλέον, ως Ομιλητής με θέμα «Σύγχρονη Αντιμετώπιση οπισθίου εξαρθρήματος του ώμου»,  Συντονιστής live surgeries και Εκπαιδευτής 12 ορθοπαιδικών χειρουργών.

Αισιόδοξα τα μηνύματα του συνεδρίου: Νέες επιστημονικές πρακτικές για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των παθήσεων του ώμου ανακαλύπτονται και υιοθετούνται συνεχώς!