Μερική (μονοδιαμερισματική) αρθροπλαστική γόνατος είναι η επέμβαση κατά την οποία αντικαθίσταται μόνο το πάσχον από την αρθρίτιδα τμήμα του γόνατος, διατηρώντας το υγιές τμήμα του απολύτως ανέπαφο.

Με το σύστημα ρομποτικής υποβοήθησης ΜΑΚΟ μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις μερικής αρθροπλαστικής γόνατος με μεγάλη ακρίβεια (χιλιοστού) και με αποτέλεσμα που να προσομοιάζει απόλυτα στο ανθρώπινο γόνατο.

Η ρομποτική χειρουργική έρχεται να βοηθήσει στην επίτευξη ενός όσο το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος που να είναι προσχεδιασμένο και αναπαραγώγιμο, με τη βοήθεια των πιο προηγμένων  μεθόδων της τεχνολογίας.

Η τεχνολογία ΜΑΚΟ, με τη χρήση του ρομποτικού βραχίονα, βοηθάει το χειρουργό να κάνει την αρθροπλαστική με εξαιρετική ακρίβεια στην προπαρασκευή των ιστών και την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (της νέας άρθρωσης).

Προεγχειρητικός σχεδιασμός

Αρχικά πριν το χειρουργείο πρέπει να γίνει μια αξονική τομογραφία του γόνατος βάσει της οποίας θα αναπαραχθεί ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της μοναδικής ανατομίας του ασθενούς. Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό του ΜΑΚΟ και χρησιμοποιείται για να αναπτύξει ο χειρουργός ένα λεπτομερές  εξατομικευμένο προεγχειρητικό πλάνο.

Στο χειρουργείο

Στη διάρκεια του χειρουργείου, ο χειρουργός κατευθύνει το ρομποτικά υποβοηθούμενο βραχίονα σύμφωνα με το εξατομικευμένο ψηφιακό πλάνο, που έχει  προηγηθεί. Αυτό θα του επιτρέψει να αφαιρέσει μόνο το φθαρμένο χόνδρο και  το υποχόνδριο οστό, αφήνοντας ακέραιους τον υγιή χόνδρο και τους συνδέσμους του γόνατος. Επιπλέον, η τεχνολογία ΜΑΚΟ του δίνει τη δυνατότητα να κάνει τις τυχόν μικροδιορθώσεις που κρίνει απαραίτητες.

Όταν ο χειρουργός προετοιμάσει το οστό για να δεχτεί το εμφύτευμα, το ΜΑΚΟ τον κατευθύνει στην προκαθορισμένη περιοχή και στις 3 διαστάσεις και δεν τον αφήνει να κινηθεί έξω από τα προσχεδιασμένα όρια. Αυτό διασφαλίζει την ακριβή τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του εμφυτεύματος.

Μετεγχειρητικά

Μετά το τέλος του χειρουργείου ο ασθενής μεταφέρεται στο δωμάτιο του και αρχίζει άμεσα η κινητοποίηση του γόνατος.

Ο ασθενής συνήθως μένει στο νοσοκομείο μόνο (1) μία ημέρα, ενώ θα μπορεί να φορτίσει το πόδι του άμεσα μετεγχειρητικά. Για τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ένα ζευγάρι πατερίτσες μέχρι να νοιώσει ασφαλής για να κινητοποιηθεί χωρίς αυτές.

Ένας φυσικοθεραπευτής θα βοηθήσει στην κινητοποίηση και θα δώσει οδηγίες για ασκήσεις εύρους κίνησης και ενδυνάμωσης.

Πλεονεκτήματα Ρομποτικής Μερικής Αρθροπλαστικής Γόνατος

  • Εξαιρετική ακρίβεια (χιλιοστού) τοποθέτησης εμφυτευμάτων χάρη στον απόλυτα εξατομικευμένο προεγχειρητικό σχεδιασμό και τη ρομποτική υποβοήθηση κατά την επέμβαση
  • Δυνατότητα εκτίμησης συνδεσμικής σταθερότητας διεγχειρητικά
  • Φυσική αίσθηση της άρθρωσης (χάρη στη διατήρηση των χιαστών συνδέσμων)
  • Μικρότερη καταστροφή οστού και μαλακών μορίων
  • Μικρότερη χειρουργική τομή
  • Μικρότερη απώλεια αίματος
  • Ελαχιστοποίηση επιπλοκών
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας (1 ημέρα )
  • Ταχύτερη κινητοποίηση και αποκατάσταση