Η ανάστροφη (reverse) ολική αρθροπλαστική ώμου είναι αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου με μια τεχνητή πρόθεση στην οποία αντιστρέφεται η φυσιολογική ανατομία του ώμου λόγω ανεπάρκειας του τενοντίου πετάλου. Συγκεκριμένα, αντιστρέφεται η φυσιολογική σχέση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, η σφαιρική κεφαλή μετατρέπεται σε κοίλη ενώ η ωμογλήνη που φυσιολογικά είναι κοίλη γίνεται σφαιρική. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία άρθρωση σταθερή και ικανή να λειτουργήσει ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν καταστραφεί οι τένοντες.

Ενδείκνυται σε ασθενείς με βαριά οστεοαρθρίτιδα του ώμου που συνοδεύεται από μη διορθώσιμη ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου (αρθροπάθεια στροφικού πετάλου-rotator cuff arthropathy). Επίσης, σε κάποιες μορφές καταγμάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με οστεοσύνθεση.