Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Ελάχιστης Επεμβατικότητας (M.I.S)

Μονοδιαμερισματική (Μερική) Αρθροπλαστική Γόνατος MIS

Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική Γόνατος MIS

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου MIS

Ολική Αρθροπλαστική Ώμου MIS

Μερική Αρθροπλαστική Ώμου MIS

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου