Στη Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές που τυγχάνουν διεθνής επιστημονικής αναγνώρισης. To Σεπτέμβριο του 2019 δημοσιεύτηκε πρωτότυπη τεχνική της Κλινικής για τα κατάγματα της ωμογλήνης στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό/portal  Arthroscopy Techniques της Αρθροσκοπικής Εταιρείας Βορείου Αμερικής.

Η πρωτοποριακή αυτή αρθροσκοπική τεχνική είναι λιγότερο επεμβατική και προσφέρει κυρίως, ταχύτερη αποκατάσταση και λιγότερο πόνο.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δημοσίευση καθώς και να παρακολουθήσετε σχετικό video παρουσίασης των βημάτων της τεχνικής στο: https://www.arthroscopytechniques.org/article/S2212-6287(19)30116-1/fulltext